Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is.

Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten,
  • de risico’s van een behandeling,
  • het aantal behandelingen,
  • de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen op https://www.allesoverhetgebit.nl/

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt meestal in een aparte afspraak. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf € 250,-. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Bij Tarieven vindt u meer informatie over de kosten van behandelingen en bij Huisregels staan de betalingsmogelijkheden vermeld.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.