Vanaf 1 januari 2023 geldt er een door de NZa vastgestelde tarievenlijst. Voor een niet nagekomen afspraak wordt € 15,- per 10 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht. Meer informatie over de rekening kunt u vinden op www.mondzorgkosten.nl 

Betalingsvoorwaarden
Op alle behandelingen zijn de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013. U vindt deze hier.

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Materiaal en techniekkosten
Voor een indicatie van bijkomende materiaal- en techniekkosten van de tandheelkundige behandelingen kijkt u hier.

 

P8261316 2