De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan Denthuijse geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid van de informatie, noch de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen.